Sự tích: Con yêu râu xanh ở Việt Nam

Việt Thường

Bài :  1 ,  2 ,  3 , 4 , 5 , 6 , 7 ,  8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17

 

Bài 16

 

Nên nhớ rằng cái năm 1958 đó, Hồ là chủ tịch đảng mafia đỏ, kiêm chủ tịch nước, kiêm chủ tịch hội đồng quốc pḥng\. C̣n Lê Duẩn mới chỉ là bí thư thứ nhất do Hồ tạm chỉ định để giúp việc cho Hồ\. Phải đến tận năm 1960, tại đại hội 3 mafia đỏ, Lê Duẩn mới được thực thụ là bí thư thứ nhất, chứ không phải như hầu hết những người "ly khai" hay "chống đối" nâng Lê Duẩn lên là "tổng bí thư", để có thể thuyết phục người đọc về vị trí quan trọng uy thế của Duẩn cho phù hợp với cốt truyện "hư cấu" rằng Lê Duẩn khống chế Hồ.
 
   Cũng năm 1958 đó, me-xừ Lê đức Thọ vẫn chỉ là ủy viên trung ương mafia đỏ mà thôi\. Phải đến đại hội 3 mafia đỏ (1960), Thọ mới được vào chính trị bộ\. Có thể tra cứu lại báo Nhân dân những năm đó để biết danh xưng của Duẩn, Thọ cũng như của Hồ và Đồng xem "hư thực ra sao"!
 
   Với cương vị như thế (vừa là ủy viên chính trị bộ kiêm thủ tướng ngụy quyền) thử hỏi Phạm văn Đồng tuân lệnh Hồ hay tuân lệnh Duẩn và Thọ?(!!!)
 
   Việc đề cao Hồ và bịa chuyện Hồ bị cho ra ŕa có mục đích đen tối rơ ràng nhằm bao che:
   1- Hồ vô tội trong cuộc vũ trang xâm lược miền Nam Việt Nam (căn cứ nghị quyết 15 (khóa 2 mafia đỏ) tháng 1-1959).
   2- Hồ vô tội trong việc dâng Hoàng-sa và Trường-sa cho Trung cộng (sự việc xảy ra vào năm 1958).
 
   Hơn nửa thế kỷ qua, đa số nhân dân Việt Nam nói chung, nông dân Việt Nam nói riêng, bị "liên quan" với cái tổ chức "cộng sản Việt gian" của Hồ không kiểu này th́ kiểu nọ; không ít th́ nhiều (nhất là phía Bắc Việt Nam), dây mơ rễ muống, nên y hệt như cảnh cái u ở người "để th́ buồn cắt th́ đau"\. Chính v́ biết chỗ yếu - cái gót chân Achille - đó của người dân, nên tụi đầu nậu mafria đỏ cố t́nh khai thác tận cùng sự mơ hồ của người dân về con người thật của Hồ và hắn mới là tội phạm chủ chốt, để đặt ra những "huyền thoại về Hồ" nhằm níu kéo người dân không đủ sáng suốt và b́nh tĩnh đoạn tuyệt với quá khứ, cắt bỏ mọi liên quan với Hồ và tổ chức cộng sản Việt gian của hắn.
 
   Cho nên cần khẳng định rằng bất kỳ ng̣i bút nào dựng ra huyền thoại về Hồ đều có tội đồng lơa, bao che cho tập đoàn cộng sản Việt Nam mà tên đầu sỏ là Hồ chí Minh.
   Thử giả dụ như tin thời sự hiện nay, nếu có những ng̣i bút nào đó phê phán không khoan nhượng những tên khủng bố Al-Qaida ở New York vừa qua, mà lại dựng ra "huyền thoại về Bin-Laden" rằng hắn "bị cho ra ŕa", hắn không biết ǵ cả th́ chúng ta sẽ nghĩ sao về những ng̣i bút đó?
 
   Căn cốt Việt gian bán nước của Hồ có hệ thống từ trẻ đến chết\. Cụ thể, tóm tắt như sau:
   - Trước khi Hồ xuất ngoại, thế hệ của Hồ có biết bao thanh niên dấn thân cho việc nước\. Nhưng Hồ tuyệt nhiên không tham gia một phong trào nào\. Hắn chỉ ngoan ngoăn theo cha vào Huế, học ở Quốc-học Huế cho đến khi cha hắn bị cách quan v́ giết dân lành vô tội th́ hắn bị đuổi học\. Thế là hắn vừa lần hồi kiếm sống vừa t́m đường vào Nam hy vọng qua Pháp học ở trường thuộc địa;
 
   - Chân ướt chân ráo tới Pháp là Hồ vội làm đơn xin học ở trường thuộc địa để phục vụ "mẫu quốc Pháp";
 
   - Khi thấy quốc tế 3 chủ trương giúp các nước thuộc địa, thế là hắn theo luôn, bỏ ngoài tai những lời khuyên của các bậc tiền bối đă cưu mang, dạy bảo, nâng đỡ hắn là các cu. Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền;
 
   - Được Nga-xô thu nhận, đưa về Đông-nam-á hoạt động, Hồ liền bán cu. Phan Bội Châu cho mật thám Pháp, lấy tiền xài sang và để tổ chức "hội Việt gian" phục vụ cho mẫu quốc đo? Nga-xô;
 
   - Hồ bán đứng cuộc khởi nghĩa của cu. Nguyễn Thái Học cho mật thám Pháp;
   - Hồ bán các thanh niên yêu nước t́m đường ra nước ngoài lập tổ chức để chống Pháp, kể cả bán gia đ́nh, thân nhân và bạn bè của họ\. (Báo cáo của Hà huy Tập gửi quốc tế 3, ngày 20-4-1935);
 
   - Khi tiếm được quyền lănh đạo của cái gọi là "đảng cộng sản Đông-dương", Hồ đă thanh lọc, giết những người gia nhập "cộng sản" xuất phát từ ḷng yêu nước nhưng c̣n nhận xét ấu trĩ về sự lựa chọn đường lối chính trị, để biến cái tổ chức "cộng sản" đó hoàn toàn thành một tổ chức Việt gian, công cụ bành trướng của chủ nghĩa thực dân đỏ;
   - Hồ đă đề ra đường lối và tổ chức thực hiện những âm mưu đảo chính Chính phu? Liên hiệp, vô hiệu tiến tới thủ tiêu Quốc hội khoá 1 và xé bỏ hiến pháp 1946;
 
   - Hồ đă hoạch định đường lối, bố trí nhân sự để thực thi cái gọi là: "Trí, phú, địa, hào\. Đào tận gốc, trốc tận rễ".
 
   Nhằm tiêu diệt những cá nhân, những tổ chức yêu nước của nhân dân Việt Nam\. Lũng đoạn và làm thoái hóa các hội đoàn tôn giáo\. Giết hàng chục ngàn các chức sắc và các tín đồ tôn giáo\. Cướp bóc tài sản không chỉ của dân mà của cả các hội đoàn tôn giáo\. Phá bỏ truyền thống tốt đẹp của Việt Nam, phá bỏ bản sắc Việt Nam, giết các sắc dân thiểu số\. Tất cả nhằm bần cùng hóa toàn dân, biến toàn dân thành nô lệ kiểu mới, chà đạp nhân quyền, nhục mạ nhân phẩm của người dân\. Hỗn láo và coi thường các anh hùng dân tộc và danh nhân văn hóa Việt Nam\. Bán rẻ xương máu, tài nguyên, đất đai, sông biển của Việt Nam cho ngoại bang nhằm xây dựng chủ nghĩa thực dân đỏ ở Việt Nam (núp dưới mỹ tư. CNXH), thực hiện chiến lược bành trướng của chủ nghĩa thực dân đo? Nga-xô;
 
   - Giáo dục và đào tạo những thế hê. Việt Nam chỉ biết phá hoại, hận thù, đố kỵ, sống bất nhân, bất nghĩa, bỉ ổi không bằng dă thú;
   - Hồ là nguyên nhân gây ra cuộc tỵ nạn khổng lồ năm 1954; hơn một triệu người miền Bắc Việt Nam trong tổng số 16 triệu đă ồ ạt bỏ mồ mả tổ tiên từ bao đời, nhà cửa, ruộng vườn v.v. để chạy vào Nam\. Nếu không có các khó khăn do vận chuyển, do khủng bố của Hồ th́ số chạy nạn sẽ c̣n nhiều gấp bội;
 
   - Cũng do Hồ phát động vũ trang xâm lược miền Nam Việt Nam, khiến cho cả hai miền Nam và Bắc Việt Nam hao phí tài nguyên, nhân lực, máu xương; đất nước và nhân dân Việt Nam là nơi thí nghiệm vũ khí, là nơi các siêu cường Nga, Mỹ, Tàu mà cả mua bán trên máu xương, đau khổ, tang tóc của Việt Nam; ba thế hê. Việt Nam không biết đến hạnh phúc; lăng phí thời gian dùng vào chiến tranh phá hoại\. Tất cả chỉ v́ Hồ trung thành thực thi chiến lược toàn cầu của mẫu quốc đỏ;
 
   - Cũng v́ Hồ mưu đồ vũ trang xâm lược miền Nam Việt Nam, thực thi lịch tŕnh bành trướng của chủ nghĩa thực dân đỏ nên đă phải dâng đất dâng biển cho Trung cộng, khơi dậy ḷng tham bá quyền bành trướng có từ ngàn năm của giặc phương Bắc, nay là Trung cộng\. Đó là mẫu mực cho bè lũ Lê đức Anh, Đỗ Mười, Vơ văn Kiệt, Trần đức Lương, Lê kha? Phiêu, Nông đức Mạnh, Phan văn Khải, Nguyễn văn An và tập đoàn Việt gian cộng sản, ngụy quyền Hà-nội hiện nay noi theo;
 
   - Cũng từ Hồ mà sự kỳ thị Bắc-Nam xuất hiện và phát triển không ngừng, gây hậu quả tiêu cực trên mọi b́nh diện văn hóa, kinh tế, xă hội của Việt Nam\. Và, cũng lần đầu tiên lịch sử Việt Nam phải chứng kiến cảnh liều mạng ra đi của nhiều triệu người Việt Nam để tỵ nạn cộng sản mà chí ít cũng gần nửa triệu người phải bỏ ḿnh dưới biển Đông\. Và, Việt Nam cho đến năm 2002 này vẫn áp chót trên thế giới, điển h́nh về nghèo đói, tội phạm, đĩ điếm, không tự do, không hạnh phúc và nhân phẩm bị chà đạp bởi một thể chế chính trị độc tài, công an trị mà lịch sử Việt Nam chưa bao giờ xuất hiện và tồn tại cho đến khi có Hồ và cái tập đoàn Việt gian cộng sản của hắn;
 
   - Cũng từ Hồ là kẻ hủy bộ tư pháp, bỏ khoa luật; cai trị bằng sắc lệnh, bằng lệnh miệng; bằng đàn áp khủng bố, phân chia đẳng cấp v.v. cho nên đă đẻ ra, phát triển thành bản chất chế độ là nạn cửa quyền, tham nhũng, ô dù, vô liêm sỉ, vụ lợi vị kỷ, lăng phí cả tài nguyên, con người, trí tuệ và v.v.
 
   Chính lúc Hồ cầm quyền, chưa ai được biết chi, thu như thế nào\. Tiền của nhân dân đă chi cho "đảng Việt gian" của Hồ như thế nào\. Nghĩa là người dân đúng là "nô lệ", chỉ biết lao động sản xuất hay chém giết theo sự điều động của Hồ và tập đoàn Việt gian cộng sản của hắn\. Mọi sự chi, thu v.v., nghĩa là việc chung của đất nước hoàn toàn không được biết và cũng không cho phép được biết!!!
 
   Nhân sự được Hồ lựa chọn, sử dụng đều là lũ lưu manh, khát máu, đầu hàng, trộm cướp, đĩ điếm với một quá khứ không rơ ràng\. Trọn vẹn bọn chúng là lủ lừa thầy phản bạn, bội tín, bất nhân bất nghĩa, vô luân như tạm điểm mặt một số bọn chúng đă nêu ở những phần trên.
 
   Cho nên, sau ngày Hồ chết, người Hà-nội của đầu thập niên 70, được nghe một bài "thơ ghế đá" có tựa đề:
 
   Đảng lợn dê
 
   Lê Duẩn ba vợ, ba nhà
   Mỗi người riêng ở một ṭa khang trang
   Vợ cả già xấu, tính ngang
   Vợ ba trẻ đẹp, hai đàng ghen nhau
   Vợ cả dứt tóc, đập đầu
   Vợ ba gào khóc, hạt châu tràn trề
   Người này gớm, kẻ kia ghê
   Làm cho Lê Duẩn năo nề xót xa
   Nghĩ ḿnh phương diện quốc gia
   Chuyện này không khéo lọt ra bên ngoài
   C̣n ǵ uy tín của ngài
   Trước dân khoe mẽ đức tài vẹn đôi
   Luật hôn nhân để đâu rồi
   Chồng một vợ một cho người thôi ư
   Xét trong đảng của ho. Trư
   Trai th́ thừa vợ, gái dư nhân t́nh,
   Thọ, Đồng hai vợ đ́nh huỳnh
   Giáp, Dũng nhân t́nh nhân ngăi lăng nhăng
   Xuân Thủy hết B́nh lại Hằng
   Trần Độ Thị Định nhập nhằng với nhau
   Vợ Liêm rước Côn cổng sau
   Bách lấy vợ trẻ bỏ mau vợ già
   Trân chơi Gia Tường cả nhà
   Lần con lần mẹ chẳng tha người nào
   Danh Tuyên dê cụ làm sao
   Gọi nhân viên vào hiếp giữa buya-rô
   Đến như "đạo đức" ho. Hồ
   Thế mà hắn cũng dăm cô nhân t́nh
   Cẩn, Thập, Mỹ nên hiển vinh
   Cũng v́ được hắn làm t́nh nhiều phen
   Dê theo đường cũ đă quen
   Từ trên xuống dưới lèm nhèm như nhau
   Nói th́ đạo đức cao sâu
   Làm th́ ra lũ đầu trâu mặt người
   Nói th́ cách mạng đổi đời
   Làm th́ đói khổ gấp mười thực dân!
   Chết c̣n ướp xác, xây lăng
   Lễ nghi bày đặt trăm phần xa hoa
   Các vua phong kiến thua xa
   Đổi đời "cách mạng" hóa là chủ nô
   Ḷi đuôi đầy tớ Nga-xô
   Buôn xương, bán máu giặc Hồ gian manh
   Tượng, bia rồi cũng tan tành
   Miệng dân mới thực sử xanh ngàn đời
   Lăng xây, xác ướp lỗi thời
   Ngàn năm c̣n để cho đời cười chê
   Đúng là đảng lũ lợn dê!!!
 
   Tập đoàn Việt gian cộng sản và ngụy quyền mafia đo? Hà-nội hiện nay đang bị tấn công tới tấp cả ở trong và ngoài nước\. Cộng đồng người Việt ở hải ngoại, cho dù bị "phê b́nh" là chia rẽ, nhưng vẫn là lực lượng trụ cột làm lay động chế độ mafia đỏ hiện nay ở Việt Nam.
 
   Chính là nhờ cộng đồng người Việt ở hải ngoại mà những nhân vật như Nguyễn chí Thiện, bác sỹ Nguyễn đan Quế, Đoàn viết Hoạt, Dương thu Hương, Bùi minh Quốc, Bảo Ninh, Vũ thư Hiên, Bùi ngọc Tấn, Nguyễn hguy Thiệp, Ḥa thượng Thích quảng Độ, Cụ Lê quang Liêm, Cha Nguyễn văn Lư, cựu tướng cộng sản Trần Độ, đại tá cộng sản Phạm quế Dương, phó tiến sỹ Nguyễn xuân Tụ tức Hà sỹ Phu, tiến sỹ Nguyễn thanh Giang, đồng bào ở Tây Nguyên, nông dân đấu tranh ở Đồng-nai, Thái-b́nh, Đông-anh (Hà-nội) và v.v\... mới được quốc tế biết đến"\. Sự phẫn nộ của cộng đồng người Việt ở hải ngoại (nhất là ở Mỹ) đă khiến tập đoàn khát máu ngụy quyền mafia đo? Hà-nội phải "uyển chuyển" không dám hiện nguyên h́nh sói lang\. Nếu không, những nhân vật nêu trên đă bị "nấu lẩu".
 
   Đă có cuộc sống tự do, ổn định, nhưng cộng đồng người Việt vẫn bỏ "tiền túi", bỏ công sức đấu tranh chống tập đoàn Việt gian cộng sản tiếm quyền hiện nay ở Việt Nam th́ phải khẳng định đây là một cộng đồng yêu nước nồng nàn không v́ thời gian mà phai nhạt, không v́ no đủ mà ngại khó ngại khổ bỏ quên đồng bào bên quốc nội.
 
   Bản thân tụi đầu nậu mafia đo? Hà-nội cũng biết cộng đồng người Việt ở hải ngoại là chỗ dựa tin cậy của các cá nhân và tổ chức trong nước đă và đang đấu tranh đ̣i mọi quyền tự do, quyền làm người, cho nên chúng đẻ ra mọi tổ chức, mọi chính sách, âm mưu gây chia rẽ trong cộng đồng, gây tranh luận những chuyện trời ơi đất hỡi đánh lạc hướng đấu tranh hiện nay của cộng đồng người Viê.t\. Chúng dùng "tiền, quyền, hư danh" mua chuộc những cây bút cơ hội, những văn nghệ sỹ "óc đất gan muỗi" để thăm ḍ, để thử, để làm lẫn lộn thực giả\. Khi th́ "trộn" lẫn nhạc sỹ người Việt tự do với tụi trí nô cung đ́nh mafia đỏ; khi th́ cho ra những băng video ca nhạc nửa úp nửa mở với nội dung cứ như bồi bút mafia đỏ biên soạn; khi th́ thương khóc, kỷ niệm thổi ống đu đủ, nâng những tên mafia đỏ nằm vùng như Trịnh công Sơn thành "thiên tài"; rồi tranh luận nào là "quên quá khứ hướng về tương lai; rồi lần lượt "vinh danh" tất cả trí nô, bồi bút của mafia đoủ, không phân tích, mơ mơ hồ hồ đánh đồng loạt\. Vụ "Trần Trường" chúng đưa ra để thăm ḍ phản ứng đă bị nếm mùi thất bại, nên tập đoàn Việt gian mafia đỏ ma giáo hơn, chúng cho một lũ giả tỉnh giả mê, làm như Khuất Nguyên hay Lư Bạch bên Tàu để làm loăng tinh thần, nội dung đấu tranh của cộng đồng người Việt ở hải ngoại.
 
   Những nhà lănh đạo của cộng đồng người Việt đă bền bỉ kiên tŕ gần 30 năm đấu tranh; sức mạnh của khối "thầm lặng" đă bộc lộ rơ ràng trong vụ "Trần Trường" đă đem lại an toàn và sự thoát ra ẩn số cho hầu hết những người đấu tranh với mafia đỏ\. Nhưng cũng cần dựa vào thực tế đă diễn ra để thấy không phải bất cứ ai bị mafia đỏ trù ép, tù đày đều đáng được ủng hộ mà không phân biê.t\. Có kẻ "bán của giả" cũng được đón nhận, đề cao để được uy tín "tầm cỡ quốc tế"\. Có kẻ dựng ra chuyện bom Mỹ ném làm chết ba trăm ngàn người dân ở Bến-tre!(?) Nghĩa là gấp trăm lần mafia đo? Hồ chí Minh giết dân Huế năm 1968!!! ở bên Anh lại có chuyện kỷ niệm ngày các Thánh tử v́ đạo th́ chọn ngày 2-9 và trên tờ Mục Vụ, hai dấu "nặng" được thay bằng hai "ngôi sao năm cánh"\??? Có kẻ được thoát tù, được tặng khen của quốc tế, quay lại "từ chối lá cờ vàng ba sọc đỏ"\. Thậm chí có kẻ tu hành, tay cầm hộ chiếu "cờ đỏ sao vàng" mà sang tới Mỹ, đến với cộng đồng người Việt nhưng không chịu nhận lá cờ Vàng ba sọc đỏ của quốc gia Việt Nam\. Tôn giáo nào bắt buộc được đứng dưới lá cờ này mà không được đứng dưới lá cờ kia\? Loại "sư săi mộc tồn" như vậy th́ có họa là "tu hú" tiền dành cho loại "sư săi mộc tồn" đó, dùng giúp các thương phế binh của Quân lực Việt Nam Cộng Ḥa c̣n kẹt lại ở Việt Nam hoặc đồng bào ở An-truyền hay Nguyệt-biểu c̣n hơn rất nhiều, và có ư nghĩa quan trọng và thiết thực trong lúc này.
 
   Gần 30 năm đă qua đi, cộng đồng người Việt ở hải ngoại rơ ràng đă thể hiện tấm ḷng sắt son, bền bỉ v́ dân v́ nước\. Hoàn toàn là "cơm nhà việc nước" nhưng đă chứng tỏ sức mạnh có khả năng trấn áp sự man rợ của tập đoàn mafia đo? Hồ chí Minh, ngụy quyền cộng sản Hà-nội hiện nay.
 
   Sức mạnh của cộng đồng sẽ được giải phóng hoàn toàn nếu bọn nằm vùng bị vạch mặt chỉ tên, bị tẩy chay (như trong vu. Trẩn Trường); bọn cơ hội đi hai hàng bị lật tẩy\. Chỉ có "diệt xong phá hoại nội bộ" th́ mới có thể kiến tạo được sự đoàn kết trong cộng đồng, sức mạnh cứu nước sẽ được nhân lên gấp ngàn vạn lần, đóng vai tṛ quan trọng cùng nhân dân cả nước giành lại quyền làm chủ đất nước Việt Nam, giành lại trọn vẹn đất đai, sông biển của Việt Nam.
 
   Xét về mặt nào cũng vậy, tụi thương khóc tên nằm vùng Trịnh công Sơn, tổ chức vinh danh hắn, c̣n tệ hại hơn vụ "Trần Trường" và thách đố cũng hỗn xược hơn Trần Trường đối với cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản\. Những cá nhân, tổ chức trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại có kiến thức về luật pháp cũng nên xét xem những kẻ làm đơn xin tỵ nạn cộng sản nay lại vinh danh gia nô của cộng sản công khai như vậy th́ là tỵ nạn thiệt hay thâm nhập nằm vùng, có thể đề nghị truy tố về tội khai man để được cư trú hợp pháp rồi hoạt động từng mức độ cho cộng sản hay không\. Làm được việc này mặc nhiên sẽ loại được bọn nằm vùng làm trong sạch hàng ngũ người Việt ờ hải ngoại để trở thành chỗ dựa vững chắc, tiếng nói chính nghĩa của mọi h́nh thái đấu tranh tại quốc nội, chống tập đoàn mafia đỏ tiếm quyền ở Việt Nam hiện nay.
 
   Tội ác diệt chủng, bán nước của tập đoàn Việt gian cộng sản từ ho. Hồ đến nay là Nông đức Mạnh đă rành rành\. Cho nên không thể ỷ y vào "tự do" ở thế giới phương Tây để ca ngợi, vinh danh, hà hơi tiếp sức dù bằng kinh tế, hay kỹ thuật, hay văn hóa cho tụi Việt gian\. Tất cả mọi sự hà hơi, tiếp sức cho Việt gian chỉ có thể kết luận đó là Việt gian hoặc hành động Việt gian!!!
 
   Toàn bộ nhân sự, kiểu tổ chức, đường lối chính sách của tập đoàn mafia đo? Hồ chí Minh cho đến nay có bề dài thời gian hơn nửa thế kỷ, đủ để soi rọi rơ ràng cũng như chúng đă bộc lộ rành rành là một lũ băng đảng mafia, Việt gian; là nguồn gốc của tham nhũng, đĩ điếm, phá hoại, vô luân v.v. Và đặc biệt là trong lịch sử Việt Nam, tập đoàn mafia đo? Hồ chí Minh là tập đoàn duy nhất có chính sách nhất quán bán tài nguyên, con người và đất đai, sông biển của Việt Nam cho ngoại bang!!!
 
   Tất cả mọi đường lối chính sách từ khi Hồ c̣n cầm quyền cho đến khi hắn chết được bè lũ do Hồ đào tạo để thay thế hắn từ Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn văn Linh, Đỗ Mười, Lê kha? Phiêu và nay là Nông đức Mạnh đều thực hiện khẩu hiệu:
 
   "Đối nội đàn áp thẳng tay
   Đối ngoại đầu hàng, kết thân"
 
   Và, đứa nào "nối nghiệp" cũng đều củng cố và nắm vững "cơ quan chuyên chính" là binh lính và công an cùng với độc quyền nắm chặt túi tiền.
 
   Tùy theo t́nh h́nh quốc tế và mức độ giác ngộ của dân chúng, việc thực hiện các chính sách phản dân hại nước của chúng có màu mè, uyển chuyển xoay quanh cái trục là hai khẩu hiệu hành động nói trên.
 
   Những cây bút "chống đối" ở trong nước thường phê phán việc đệ tử của Hồ đă thay đổi hiến pháp và sao chép điều 4 theo nội dung của hiến pháp Nga-xô (việc độc quyền của mafia đỏ) là làm sai đường lối của Hồ\. Họ cố t́nh nhắm mắt giả làm "thầy bói sờ voi" để hô hoán rằng cái tai con chó Lê Duẩn, cái đầu con chó Trường Chinh, cái "giống" con chó Đỗ Mười, cái chân con chó Lê kha? Phiêu, cái đuôi con chó Nông đức Mạnh không giống con chó sói Hồ chí Minh! Họ cố t́nh bỏ qua việc Hồ là kẻ mở màn việc hủy hiến pháp 1946 đẻ ra hiến pháp 1959 mà không "trưng cầu dân ư"\. Họ cố t́nh không dám nghiên cứu xem âm mưu "cải cách ruộng đất" rồi "sửa sai cải cách ruộng đất", "rèn cán chỉnh quân", "cách mạng văn hóa tư tưởng", "chỉnh đốn tổ chức", "cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh", "ôn nghèo nhớ khổ", "xây dựng con người mới XHCN", "đào tạo cháu ngoan bác Hồ " v.v. nhằm mục đích ǵ?(!) Họ cố t́nh quên việc Hồ trực tiếp ra lệnh cấm các đảng Dân chủ và Xă hội không được kết nạp đảng viên mới, không được phép xin ra đảng trừ khi bị chết (để tiện quản lư) và trong mỗi đảng có một "chi bộ cộng sản" trực tiếp lănh đạo, giúp việc cho một "phái viên cộng sản" chịu trách nhiệm chung (cụ thể là các tên Phạm Hồng, Nguyễn việt Nam, Phạm tuấn Khánh - Cứ trực tiếp gặp các ông Hoàng minh Chính và Phạm tuấn Khánh hỏi xem để biết "hư thực ra sao")\. Họ cố t́nh không nói đến việc Hồ "i." ra cái gọi là "mặt trận tổ cuốc" để gom toàn dân theo nghề nghiệp, giới tính vào cái lồng gọi là "tổ chức riêng biệt của từng giới"; rồi tất cả những cái lồng đó lại được xếp trong cái sân nuôi "gà vịt" có lưới thép bao quanh, mang tên "mặt trận tổ cuốc"! Lư lịch của "bầy gà vịt" trong "mặt trận tổ quốc" do cục 78 bộ công an ngụy quyền Hồ chí Minh quản lư hộ\. Và, khi nào, con gà nào được đưa đi hội chợ, con nào được cho ra "chọi thi", con nào sẽ "luộc", sẽ "quay", sẽ "tấn", sẽ "bóp gỏi" đều có sự bàn bạc của tên "quản lư trại gà", và với cục 78 bộ công an ngụy quyền\. (Thời điểm hiện nay, tức dưới thời ho. Nông, v́ tầm quan trọng nên do hai tên ác ôn là Phạm thế Duyệt và Lê minh Hương chỉ đạo việc lực chọn).
 
   Hiến pháp 1959 của Hồ không có khoản nào như điều 4 của hiến pháp 1992 của đệ tử của Hồ là v́ từ lúc bè lũ Hồ nhếch nhác vào Hà-nội 1954, tạm quản lư từ vĩ tuyến 17 trở ra Bắc th́ bằng những chính sách nói trên, Hồ đă giết, đă bỏ tù toàn bộ các nhân sỹ yêu nước, các đoàn thể không cộng sản, các hội đoàn tôn giáo, các chức sắc tôn giáo v.v. cho đến cả những người v́ nước bị đánh lừa vào tổ chức cộng sản\. Nghĩa là toàn bộ những cá nhân, những tổ chức mà Hồ cho là vật chướng ngại, là không thích hợp cho việc thực thi chủ nghĩa thực dân đỏ\. Hồ lại c̣n vô sản hóa toàn dân, biến tất cả thành nô lệ nên cần ǵ phải có cái kiểu như điều 4 hiến pháp 1992\. Làm ǵ c̣n tổ chức nào, làm ǵ c̣n ai dám ra tranh quyền với Hồ và tập đoàn Việt gian cộng sản của hắn.
 
   Trong thực tế, dưới tay Hồ cầm quyền, từ ngụy quyền Hà-nội với tất cả các ngành các bộ; từ các đại biểu "cuốc" hội; từ các thế lực chỉ đạo mặt trận tổ "cuốc"; từ đầu nậu các cái gọi là đoàn thể quần chúng; từ sinh viên, học sinh, xă viên hợp tác xă, công nhân, nông dân; từ sỹ quan ngụy, sỹ quan công an, thuế vụ v.v. chẳng có chỗ nào có "đối lập", chẳng có "chỗ nào dám đối lập" v́ tất cả đă được làm mồi cho giun hoặc đi "học tập" với "ngục sỹ Nguyễn chí Thiện"\. Rồi bộ tư pháp bị hủy bỏ, không có khoa luật ở các trường; Hồ cai trị bằng sắc lệnh và lệnh miệng\. Nghĩa là cái gọi là điều 4 được thực thi trọn vẹn và triệt để đến mức chẳng cần ghi vào hiến pháp vừa ḷng tḥng vừa lộ mặt chó sói của Hồ
 
   Xin lưu ư bạn đọc và các cây bút "chống đối" ở trong nước mà "đề cao Hồ", rằng: Hồ là loại "siêu", hắn không thèm ghi vào hiến pháp mà hắn cứ việc làm c̣n quá đáng hơn các đệ tử của hắn ghi vào hiến pháp "mới"! Dám làm!!!
 
   Các vị đều nếm mùi ho. Hồ rồi, sao cố t́nh quên làm "chi dzậy"\. Mong các vị, toàn là những học giả đầy lư luận, có dũng cảm "chống đối" tập đoàn cộng sản Việt Nam hiện nay hăy dũng cảm nh́n vào quá khứ thời ho. Hồ để thấy một sự thật rơ ràng bằng cả số liệu, bằng cả h́nh ảnh rằng:
   Họ Hồ là cái gốc của mọi tội ác giáng lên đầu nhân dân đất nước Việt Nam, c̣n lũ kế nghiệp Hồ từ Lê Duẩn trở đi chỉ là các cành lá có kích thước, thậm chí mọc theo phương hướng khác nhau nhưng vẫn là cùng chung một gốc\. Chỉ có chặt cái gốc mới tiêu diệt được mọi tội ác mà nhân dân và đất nước Việt Nam đă và đang phải gánh chịu!!!
 
   Một câu hỏi được đặt ra là tại sao lũ đệ tử của ho. Hồ phải trắng trợn nặn ra cái gọi là "điều 4 hiến pháp ngụy quyền cộng sản 1992" và khai tử luôn hai cái đảng bại liệt Dân chủ và Xă hội?
 
   Câu trả lời thật ra rất đơn giản và rơ ràng\. Chỉ có điều v́ thiếu "tư duy khoa học", thiếu dũng cảm và trung thực nên người ta cố t́nh "nhắm mắt" giả ngủ mê, ú ớ nói mơ những điều mơ hồ vô nghĩa.
 
   Nhiều người đang đóng vai tiến bộ, ăn nói mạnh bạo nhưng chỉ đề cập đến những cái thứ yếu, mà vẫn né cái thực tế lù lù như thái sơn.
 
   Xin lặp lại chuyện cũ, bắt đầu từ trước 30-4-1975\. Đó là "vụ án nhạc vàng" ở Hà-nội\. Nhiều thanh niên Việt Nam ở Hà-nội khi đó, có cả cháu dâu Phạm văn Đồng, là diễn viên điện ảnh nổi tiếng, tên gọi là Trà Giang (ủy viên ban chấp hành hội liên hiệp văn học nghệ thuật, trụ sở tại 51 Trần Hưng Đạo, Hà-nội) thường tụ họp nhau hát "nhạc vàng"\. Tức là hát những bài hát của Việt Nam Công Ḥa được phát trên làn sóng điện đài mà họ lén nghe và học htuộc đươ.c\. Nạn nhân chính của vụ án nhạc vàng là ông Toán "xồm", khi bị ṭa án mafia đo? Hà-nội cật vấn, đă thành khẩn "nhận tội" yêu thích chế độ miền Nam mà chỉ do giai điệu và lời bài hát của miền Nam mà thôi\. Kết quả là ông Toán bị kết án 12 năm tù khổ sai\. Những người chung vụ bị án từ 6 năm đến 10 năm tù\. Nhưng trên thực tế chẳng ai được ra tù sau khi măn hạn, mà ở mút chỉ luôn, có người bỏ xác lại nhà tù của "ông tiên" của Lữ Phương! Riêng Trà Giang thoát hiểm v́ có cái ô dù là Phạm văn Đồng, mặc dù Trà Giang c̣n "táo tợn" nhận xét: "Nhạc miền Nam t́nh người chứ không gân guốc sắt máu như nhạc miền Bắc!"
 
   Phóng viên AFP ở Hà-nội khi đó đă đưa tin và nhận xét nhẹ nhàng đại ư rằng: "Theo luật pháp hiện hành của Hà-nội th́ không có khoản nào nói rằng thích trong tư tưởng một chế độ xă hội nào đó mà bị coi là có tội".
 
   Tổ tiên ta đă dạy rằng: "Trăm nghe không bằng một thấy\. Trăm thấy không bằng một sờ\. Trăm sờ không bằng một nếm"\. Nhóm ông Toán chỉ "nghe" mà đă "yêu thích chế độ miền Nam"\. C̣n Trà Giang, công dân loại 1, loại siêu (v́ Trà Giang c̣n là đại biểu "cuốc" hội ngụy quyền Hồ chí Minh), được ngụy quyền Hà-nội phong tặng danh hiệu "nghệ sỹ ưu tú", "nghệ sỹ nhân dân" mà nhận xét nhạc miền Nam t́nh người, c̣n nhạc mafia đỏ th́ sắt máu\. Chắc chắn chẳng ai ép buộc, dụ dỗ ông Toán và diễn viên Trà Giang phải nói như vậy\. Có nghĩa là nhận xét chân thành từ trái tim.
 
   V́ sao có nhận xét đó\? V́ các loại h́nh nghệ thuật trong tay Hồ chí Minh không được phục vụ nhu cầu thẩm mỹ mà là phương tiện kích động để thực hiện "tư tưởng" của Hồ là chém giết\. Ngay trong giáo dục cũng vậy\. Các em bé đi vườn trẻ, nói c̣n chưa sơi đă nghe "cô giáo" kể chuyện "Anh "bộ đội" mỗi ngày giết bao nhiêu "lính ngụy" "\. Rồi "cô giáo" hỏi các em: "Lớn lên các em làm ǵ?" Tất nhiên các em được dạy để đồng thanh trả lời: Lớn lên em cầm súng giết Mỹ-Ngụy"\. Cô giáo hân hoan: "Đúng! Các em giỏi lắm! Các em sẽ là "bộ đội bác Hồ" giết thật nhiều Mỹ-Ngụy"\. Nhiều em về nhà vẫn c̣n bị ám ảnh việc giết người như thế, nên có em hỏi cha mẹ: "Bố mẹ có muốn giết Mỹ-Ngụy không?"
 
   Cho uống mật gấu cũng chẳng ông bố bà mẹ nào dám nói không\. Chưa nói đến việc nhiều gia đ́nh, bố mẹ c̣n hùa theo: "Phải giết thật nhiều mới là cháu ngoan bác Hồ".
   Nội dung nghệ thuật và định hướng giáo dục đó của Hồ chí Minh đă "đơm bông kết trái"\. Thí dụ cụ thể: hai đứa con trai của Đinh thị Cẩn (người t́nh của Hồ), phó chủ nhiệm thường trực ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em, ủy viên dự khuyết trung ương mafia đỏ, nghe bạn cùng lớp có xích mích với một thanh niên nào đó, đă cầm dao giết người giữa thanh thiên bạch nhật ở phố Huế (cạnh tiệm phơ? Tân Việt)\. Khi biết giết lầm người chúng chẳng chút ăn năn mà c̣n định đi giết nữa\. Dân qua đường, không biết chúng là con mu. Đinh thị Cẩn nên bắt giao cho công an, tạm giam ở Hỏa-ḷ\. Ngay tối đó Hoàng quốc Việt đích thân lái xe hơi đến đón chúng ra, rồi cho qua Nga-xô học.
 
   Con trai tướng Nguyễn văn Vịnh cũng vậy\. Một ông già đi xe đạp lúc tan đá bóng ở sân Hàng Đẫy (Hà-nội) ra, chập choạng tay lái va phải nó, thế là nó rút dao đâm chết ông già, nhổ nước miếng bỏ về nhà ở đầu Cao Bá Quát, gần ngay đó\. Bị dân la ó, công an đuổi theo, khi thấy nó vào nhà Nguyễn văn Vịnh (lúc đó đă bị quản thúc v́ vụ án xét lại), công an mở số lùi\. Thằng sát nhân đó cũng được cho vội qua Nga-xô để đào tạo.