Huyền sử :

Trăm trứng, trăm con [ 3 ]

Bui Van Bao's

 

 
 

Âu-cơ và Lạc-long-quân đêm ngày săn sóc cho một đàn một trăm con mà không biết mệt. Dân chúng trong vùng thay nhau đem trái cây và cơm lam đến cho lũ trẻ. Chúng hay ăn, chóng lớn như thổi. Chẳng mấy chốc, một trăm chú bé đó lớn bằng cha.
 

 

Tuy đă có vợ con nhưng Lạc-long-quân lúc này thường vắng nhà luôn.  Chàng hay xuống thủy cung (cung điện ở dưới nước) để thăm mẹ là Long nữ.  Âu-cơ ở nhà măi cũng buồn.  Nàng thường trách chồng là không để ư săn sóc các con.

 

 
 

Lạc-long-quân nói: "Ta thuộc ṇi giống rồng, thích ở dưới nước, c̣n nàng thuộc giống tiên nên thích ở trên cạn. Như vậy không thể ở với nhau lâu được. Bây giờ ta chia nhau, nàng đem 50 con lên núi, ta đem 50 con xuống biển là tốt cả.. "

 

Từ đó, Lạc-long-quân và Âu-cơ chia tay nhau, kẻ lên sinh sống ở miền rừng núi, người xuống miền ven biển để làm ăn, thành ra Tổ-tiên giống Lạc-Việt. Người con trưởng ở lại Phong-châu, làm vua đất Văn-lang tức là Hùng-Vương. Do đó, người Việt đều là con rồng cháu tiên.
 

  [ Hết ]