Truyện Cổ Dn Gian Việt Nam

 

Huyền Trn Cng Cha

Huy Thng

Tặng B Laurence de la Pommeraye
 
Fare thee well ! And, if forever,
Still, for ever fare thee well !
 
Lord Byron
Xin chia tay ! v, nếu l: mi mi
Thm một lần, xin mi mi chia tay !
 
Trần Huyền Trn -- Trần Khắc Chung
Cc cung nga Chim -- Cc cung nga Việt
 

oo0oo

Cung nga Việt :
Chn trời xa nh bnh minh phơn phớt,
Than i, sương lam ta đ dần tn !
 
Cung nga Chim :
Sương lam ta nơi chn trời đ nhợt,
Thuyền Qun Vương lch sng lại Đồ Bn.
 
Cung nga Việt :
Thuyền cha Chim dần tri trn nước lặng...
Dưới bờ my Cng Cha sắp ra đị
 
Cung nga Chim :
Thuyền Qun Vương đ dần tri nẻo vắng,
Thp Chm xa đưa Nữ Cha vu quỵ
 
Khắc Chung :
Huyền Trn ơi ! Nng sắp phải vu quy,
Sắp cng ta phải mi mi phn ly !
Ny trng, nng ! Thuyền Chim trn bể rộng,
Sắp hng đi tới chn trời mơ mộng,
Nơi vừng , sng sng, pha hồng tươị..
Cờ tranh nhau phất phới trn nền trời,
V như du, nhịp nhng, cho khua sng...
Tiếng loa xa cn mơ mng đồng vọng,
Nhưng giẫy thuyền gi quyến vẫn dần tri,
Đưa Huyền trn về Chim Quốc, hỡi i !
 
Cung nga Việt :
Nỗi phn ly khiến lng ta như tan nt !
i !
Cng Cha Huyền Trn
Trong giy lt,
Sẽ dần dần
Cng thuyền Chim cng tri, rồi cng khuất,
Nơi bng đen, chiều chiều, gieo u uất !
 
Cung nga Chim :
Lệnh b i !
Trn biển mờ, thuyền Cha đ xa tri,
Cng chng ti,
Xin Lệnh B ngự gi xuống thuyền thi !
 
Khắc Chung :
Than i !
 
Cung nga Việt :
Than i !
 
Cung nga Chim :
Xin Lệnh B ngự gi xuống thuyền thi,
V biển mờ thuyền Cha đ xa trị..
 
Khắc Chung :
Huyền Trn ơi !
Xin mi mi chia phi !
Nơi xa vời,
Thuyền thắm sắp m trị..
V hnh em, trong giy pht, em ơi !
Sẽ dần dần... dần lẩn dưới chn trời !
 
Cung nga Việt :
Cung Tần Hương, từ nay, sẽ bặt
Tiếng hun ai du dặt canh chầỵ
Vườn Vũ Ngọc từ nay hng trc
Nhớ tiếng người nhịp khc đờn tranh.
 
Khắc Chung :
M, từ nay khi oanh gọi bạn,
Ta cũng thi gẩy bản Phượng Hong,
V gc ta mơ mng gi thổi,
Cn đu, trời đất hỡi !
Bng Huyền Trn !
 
Cung nga Việt :
Bng Huyền Trn ?
Cn đu nữa, bng Huyền Trn,
Khi m i,
Chiếc thuyền son quay li
Đ sng xanh m lướt thẳng tới Đồ Bn !
 
Huyền Trn :
Hồng nhan... ! i kiếp hồng nhan !
 
Cung nga Chim :
Xin lệnh b hy qun sầu, ngui lệ,
Cng chng ti vui bước xuống thuyền hoa !
Mặt trời rắc kim sa trn mặt bể,
V nng cho, qun ht tiếng vang cạ
 
Huyền Trn :
Ta chẳng muốn theo ai về Chim Quốc !
Khng ! khng ! Ta chẳng khứng theo ai đi,
Vượt bao ni, bao non, bao từng nước
Tới rừng hoang trng ngẩn lũ man di !
 
D Chế Vương n cần hay cưỡng bch
Huyền Trn quyết chẳng tới Đồ Bn xạ..
V cc em khi mun trng xa cch,
Biết cng ai tr chuyện buổi t ?
 
D Vua Cha phải li đnh nổi giận,
Ta cũng khng đặt bước xuống thuyền hoa,
Thi trng cung Vn Hồng, lầu Ngọc Phấn,
Nơi cc em ngy thng nhớ thương tạ
 
Cc em ơi ! V đu ta ủ rũ ?
Ka ! non cao, vi vt gi gọi sầu !
Tri đi, thuyền ! v, cho đi, thủy thủ !
V Huyền Trn chẳng bước xuống thuyền đu !
 
Cung Nga Việt :
Đừng bước xuống thuyền Chim, Cng Cha hỡi !
 
Cung Nga Chim :
Nơi xa xa thuyền Cha đ xa dần...
Hy xuống thuyền cho thuyền tri theo gi thổi !
 
Khắc Chung :
Đi đi ! Cng Cha hỡi !
Em Huyền Trn !
Em đi đi cho anh vẹn chữ trung thần !
 
Huyền Trn :
Ta đ quyết, lng ơi, ta đ quyết
Khng bao giờ rời bỏ đất Thăng Long
Nơi ta nghe thấy tnh yu tha thiết
Lần đầu tin ro rắt tiếng mơ mng
 
Ta khng xa nơi bao lần ngy ngất,
Nơi bao lần lưu luyến bng tnh qun,
Khng xa nơi cn mơ mng phảng phất
Tiếng người yu say ht khc i n
 
Ta khng xa giải Ngn Tr trong vắt
Đ từng phen lả lướt in hnh ai
Cung Tần Hương nơi cầm chiều hiu hắt
Du dương ca bn dạ khch kim hị
 
Tnh qun ơi ! v đu ta ủ rũ ?
Ka ! non cao, vi vt gi gọi sầu !
Tri đi, thuyền ! v, cho đi, thủy thủ !
V Huyền Trn chẳng bước xuống thuyền đu !
 
Cung Nga Việt :
Đừng bước xuống thuyền Chim, Cng Cha hỡi !
 
Cung Nga Chim :
Nơi xa xa thuyền Cha đ xa dần...
Hy xuống thuyền cho thuyền tri theo gi thổi !
 
Khắc Chung :
Đi đi ! Cng Cha hỡi !
Em Huyền Trn !
Em đi đi cho anh vẹn chữ trung thần !
 
Huyền Trn :
Chng đ muốn ta xa rời đất Việt,
Th, chng ơi ! Xin vĩnh biệt từ nay !
Mnh tn hn trng trnh trn sng biếc...
Bơi đi, cho ! Ta bước xuống thuyền đỵ

oo00oo

 
Nam Quốc hỡi ! từ nay vĩnh biệt !
V, mun năm ta quyết chẳng về...
V, từ nay, nh h khi tắt,
My lung linh vơ vất đy hồ,
Ta thi ngắm, mơ hồ, trăng mọc,
Tắm sắc xanh mn ngọc bn lầụ
Khi thu sang, dưới bầu my phủ,
Khom lưng mềm, liễu rũ ven sng,
Ta thi để thuyền bồng tha thướt
Vẩn vơ bơi trn nước Nhị H.
Hỡi những đm sao ng lộng nh,
Ta vin ngu mơ cạnh tnh qun !
Những chiều thắm gi hun nhẹ chuyển,
Ta ngy trong khi quyện đỉnh trầm !
Hỡi những nơi cn thầm vương vấn,
nh hương tnh đi bạn xa xi !
Xin vĩnh biệt ! than i ! vĩnh biệt !
V, mun năm ta quyết chẳng về...
 
Khắc Chung :
Tim đ m
Như m u, như đau đớn, như nặng nề.
 
Huyền Trn :
Thuyền gần đị.. ta xuống thuyền... thuyền quay li
Ngậm đau thương, ta nghẹn sấn ni sng Hời !
 
Khắc Chung :
Xin chia phi !
Thuyền yểu điệu sắp trng trnh trn Nam Hảị
Nng xa trị ..
Huyền Trn, Cng Cha Huyền Trn ! nng đứng lại !
Nhưng, than i !
Bng lụa khuất trn thuyền hồng đương quay li !
 
Cung nga Việt :
Thuyền xa tri ! Cng Cha cũng xa tri
 
Khắc Chung :
Thuyền đi mị..
V, Huyền Trn,
Trong khoang thơm, mỗi lc một xa dần...
 
Cung nga Việt :
Thuyền đi mị..
V, đồng thanh,
Ai m ca một khc ht Chim Thnh...

oo0oo

( Yn lặng một hồi lụ Bỗng Khắc Chung dang tay rồi tha thiết ).

 
Khắc Chung :
Cng Cha đ đi rồi non nước hỡi !
Hỡi gi nặng, từng cao, cao tiếng thổi,
Lời vang như h bo dưới kinh thnh !
Bể trng trng điệp điệp ! vũng tung honh !
Non chắn sng mun năm, mun năm vẫn
Ngắm my huyền vm lam kiu hnh cẩn...!
Cn đợi chờ chi nữa, cảnh mnh mng...!
 
M chưa lan...
M chưa tan...
M chưa biến ra hư khng ?
 
Cung nga Việt :
Cảnh mnh mng ! cn đợi chờ chi nữạ..?
V, trời ơị..?
Huyền Trn... Cng Chạ..
Đ đi rồi !

Huy Thng