Truyện Cổ Dân Gian Việt Nam

 

Con Voi Và Người Quản Tượng Già

 

Ngày xưa, vào đời nhà Lê, nhà vua có nuôi một con voi rất khôn, dùng để cỡị Voi có 3 cái đai bằng vàng đeo chặt ở cộ Đến thời Lê mạt vận, con voi không chịu ở với ai nữạ Voi bỏ vào núi ở Truông Đay Thùng. Người quản tượng (giữ voi) có tên là đội Mậu cũng về hưụ Năm 70 tuổi, ông đau yếu nghèo không tiền mua thuốc, phải lên núi kiếm rễ cây làm thuốc. Đang lúc ông lom khom đào rễ cây, th́ con voi chạy đến, nhận diện ra người giữ ḿnh khi xưạ Voi lấy ṿi quấn ngang bụng đội Mậu, cắm ngà xuống đất, chảy nước mắt, tỏ t́nh thương nhớ.

Lúc đầu, đội Mậu hoảng hồn, không nhận ra voi, sợ voi vật ḿnh chết. Đến khi thấy voi kéo tay ḿnh để vào chỗ đai vàng đă phủ rêu mốc, tỏ ư bảo hăy lấy đi, th́ ông mới nhớ ra con vật ḿnh đă chăn giữ thương yêu ngày xưạ Ông nghĩ bụng: Nếu như cạy đai vàng ra, th́ cổ voi sẽ đau đớn, sẽ chảy máu, tội nghiệp nọ Nên ông xua tay, lắc đầu, tỏ ư từ chối không chịu làm vậỵ

Nhưng voi không chịu, cứ lấy tay đội Mậu đặt vào chỗ 3 đai vàng ở cộ Ông đành cố cạy, nhưng đến tối trời mà vẫn chưa cạy đai ra được. Ông cúi đầu lạy voi xin về, nhưng voi nhất định giữ ông lạị Đến gần canh hai, người quản tượng già vẫn không gỡ được đai vàng ở cổ voị Ông khóc bảo voi: "Ông quận ơi, chân tay tôi già yếụ Mà ở đây núi rừng tối tăm, nguy hiểm cho tôi lắm. Ông thương tôi với". Con voi chừng như thông cảm, quỳ xuống cho đội Mậu leo lên lưng voi ngồi, rồi đưa ông về.

Khoảng chừng canh tư, th́ về tới nhà. Vợ con đội Mậu thấy voi đi vào sân, sợ hăi toan bỏ chạỵ Ông lên tiếng trấn an: "Đừng sợ, Ông quận này thuở trước theo hầu Vua, tôi theo giữ ông. Hôm nay ông gặp tôi trên núi, ông thương, đưa về đó mà."

Trong vườn sẵn có mấy sào mía, đội Mậu bảo vợ con chặt hết, đem đăi cho voi ăn. Ông c̣n mua cả 3 quan tiền rượu mời voi uống nữạ Trời gần sáng, voi tỏ ư muốn đi, lấy ṿi đưa hai cha con ông đội đặt lên lưng ḿnh, rồi lại chở họ trở về núị Đến nơi, th́ trời sáng bạch. Voi lại bắt tay đội Mậu đặt vào chỗ có đai vàng, ư bảo phải lấy đai đị

Ông Mậu bảo con: "Ông quận đă cho, cha con ḿnh phải nhận lấy". Người quản tượng già bèn cùng con trai lấy dao cạy ra được 2 đai vàng. Máu chảy ướt đẫm cổ voị Xót thương cho con vật có t́nh nghĩa, đội Mậu lạy voi xin thôị Ông kiếm lá thuốc rịt vết thương cho cầm máu, rồi ông ôm chân voi, khóc từ giă Đội Mậu đem số vàng voi cho về nhà. Từ đó, gia đ́nh ông sống dư giă cho đến chết.

Khi quân Tây Sơn ra Bắc Hà, vua Quang Trung nghe dân chúng kể về con voi đời vua Lê đang ngự ở trên núi Đầu Tượng. Vua bèn sai quan quân vào núi t́m. Nhưng không ai thấy dấu vết của voi đâu nữạ