Truyện Cổ Dân Gian Việt Nam

 

Con Công Và Con Quạ

 

Xưa con công với con quạ làm bạn với nhau thân lắm, v́ hai con cùng xấu cả. Một hôm công và quạ ngồi nói chuyện với nhau, Quạ bảo công
rằng:

- Thử xem, các giống chim trên rừng, trên núi, giống nào cũng đẹp. Này như: con phượng hoàng, cái ḿnh nó quư giá biết bao, đến nỗi người ta thường khen: "Một cái lông con phượng hoàng bằng cả một làng chim chích". C̣n như con hạc, cái h́nh, cái dạng, cái chân, cái tóc nó thanh tao biết bao, để cho người ta phải nói:" Hạc đứng chầu Vua "Ngh́n năm tóc bạc, tuổi rùa càng xinh". Con` như anh em ta đây! than ôi! thân h́nh thật không c̣n giống nào xấu bằng nữạ

Công nói:

- Phận xấu đành vậy, chớ biết làm sao bây giờ?

Quạ nghĩ một lúc rồi bàn rằng:

- Xấu mà làm ra đẹp, cũng được chớ ǵ! Bây giờ hai đứa ta thử tô điểm vẽ vời lẫn cho nhau xem có đẹp hay không?

Công bằng ḷng.

Quạ bèn tô điểm, vẽ vời cho công trước. Quả nhiên cái ḿnh, cái đuôi công lóng l'anh, có bao nhiêu màu sắc đẹp, đẹp hơn những giống chim khac' nhiềụ

Đến lượt công ngồi tô điểm, vẽ vời cho quạ, th́ chợt nghe tiếng ríu rít, biết bao nhiêu chim con ở phía đông bay lạị

Quạ liền hỏi :

- Các bạn đi đâu mà kéo đàn, kéo lũ như thế?

Đàn chim nói:

- Chúng tôi nghe đồn ở dưới phương nam có thật nhiều gạo, nhiều gà, và rất nhiều đồ ăn ngon khác.... Chúng tôi rủ nhau đi kiếm ăn
đâỵ Anh làm ǵ đấỷ... Hay ta cùng đi một thể

Quạ nghe nói, trong ḷng háo hức muốn đi theo đàn chim kia ngay lập tức. Quạ mới nói với công rằng:

- Bây giờ mà tôi ngồi đợi để cho anh tô điểm vẽ vời, th́ chưa biết đến bao giờ mới xong. Thôi, hay sẵn cả đĩa mực đây, anh cứ cầm thế mà đổ lên ḿnh tôi để tôi đi theo bọn kia, kẻo lỡ mất một dịp may kiếm ăn tốt.

Công thấy quạ bảo thế, chiều ư làm theo, cầm cả đĩa mực dốc vào ḿnh quạ . Thành bao nhiêu lông cánh của quạ toàn một màu đen như mực.

Quạ bay đi kiếm ăn không c̣n nghĩ ǵ đến xấu với đẹp nữạ Nhưng đến lúc ăn no trở về, quạ thấy con c̣ trắng muốt bay qua trông thấy nó mà cườị Quạ tức lắm...bèn ngắm lại ḿnh th́ ôi thôị..Quạ thấy ḿnh đen thui thủi, thiệt xấu xí, thẹn quá bèn bay đi trốn..

Từ đó, không ai c̣n thấy quạ đâu nữạ..trừ nơi hoang dă vắng vẻ