Truyện Cổ Dn Gian Việt Nam

 

Chuột V Mo

 

Đời xưa, chuột vốn l một giống linh thing ở trn Trờị Trời giao cho n giữ cha kha kho la của Trờị Nhưng chuột khng phẳi l một loi đaqng tin cẩn, nhn được giữ cha kha, cứ tự do đến mở kho rủ nhau vo ăn rả rch hết bao nhiu l lạ

Sau Trời biết, lấy lm giận lắm, mới khng cho ở trn ấy nữa, m đuổi xuống dưới hạ giới để săi giữ cha kha lẫm thc của nhn gian.

Nhưng chứng no tật y, chuột lại rủ nhau vo lẫm thc của người rả rch ăn. Đến nỗi người phải c cu than rằng:

"Chuột kia xưa ở nơi no ?
By giờ ăn la nh tao thế ny ?"

Người lấy lm chua st, mới ku với vua Bếp. Vua Bếp liền bắt n đem ln trả Trơi v tu rằng:

- Chuột ny vốn chuột của Thin Đnh, sao Thin Đnh lại thả n xuống hạ giới ?

Trời ni:

- Ừ, trước n ở trn ny giữ cha kho kho thc cho tạ Nhưng bởi n ăn vụng la của ta nhiều lắm nn ta khng cho n ở trn ny, ta đuổi n xuống hạ giới cho n giữ la ở dưới ấỵ

Vua Bếp tu:

- N xuống dưới ấy n lại ăn vụng la hại lắm. Bẩm,chng con thiết nghĩ: lu của Trời nhiều, la của người t, của Trời n ăn khng hết chớ của người n cứ ăn mi, th c ngy hết cả, người đến chết đi mất. Vậy xin by giờ lại cho n ln trn Trời l phảị

Trời nghe tu phn rằng:

- Khng được. Ta đ đuổi n đi cho xa, ta khng thể cho n lại ln đy nữạ Thi by giờ c mộ cch: Ta c một con mo, ta cho ch đem xuống hạ giới để khi no chuột n ăn la của nhn gian th thả mo ra cho n bắt chuột, rồi gầm gừ ăn chuột đi, cn khi no n khng muốn bắt chuột, th ch bảo con mo cứ ku với con chuột rằng: "Ngho, ngho, ngho", th chuột n cũng sợ m n phải bỏ đị

Vua Bếp lạy tạ, rồi lại đem chuột va đem cả mo xuống hạ giớị Rồi cứ theo như lời dậy m lm.

Thnh tự bấy giờ khi no mo rnh băt được chuột, rồi mo cứ "gầm gừ, gầm gừ" v khi no khng bắt được chuột th mo ngồi ku:"ngho, ngho, ngho, ngho"...

Nhưng lc ấy, mo hồi nghĩ lại, mới lấy lm giận vua Bếp, v tại vua Bếp mo mới phải xuống dương gian. Nhưng khng lm g nổi vua Bếp, mo chỉ cn cch thỉnh thoảng vo giữa đống tro bếp mo để phng uế.